İnşaat ve Emlak Yatırımları
Kimya
Azomures Romanya Cronus Chemicals LLC Amerika
Marina İşletmeciliği
Kimya / Azomures Kimyasal Gübre Fabrikası Romanya

Romanya’da Targu Mures şehrinde bulunan AZOMUREŞ, yıllık 2 milyon tona kadar ulaşan toplam üretim kapasitesi ile Orta/Güney Doğu Avrupa’nın en büyük kimyasal gübre ve melamin üreticilerinden birisidir.

Şirket, Ağustos 1998 tarihinde tamamlanan bir uluslararası ihale sürecinin sonucunda özelleştirilmiştir. Bugün, şirketin tüm operasyonel ve ticari yönetiminde fiziksel olarak aktif olan bir grup yatırımcı tarafından ABD merkezli yatırım araçları üzerinden AZOMUREŞ’in %76’sı kontrol edilmektedir.

Şirketin aşağıdakilerden meydana gelen çok geniş bir ürün portföyü bulunmaktadır;
  • Amonyak
  • Nitrik asit
  • Nitrat gübre (amonyum nitrat, kalsiyum amonyum nitrat, stabilize amonyum nitrat, kalsiyum nitrat)
  • Üre
  • UAN (üre-amonyum-nitrat) solüsyon sıvı gübre
  • NPK yoğun gübrelerin farklı formülasyonları
  • Tamamen çözülebilir kalsiyum nitrat
  • Tamamen çözülebilir yoğun gübreler
  • Ve melamin.

AZOMUREŞ kompleksinin bütün tesisleri, dünyanın teknoloji ve ekipman tedariki açısından en prestijli isimlerinin imzasını taşımaktadır; sınırlama olmaksızın bunlar arasında; Kellogg/ABD (amonyum tesisleri), DDR/Almanya (nitrik asit tesisleri), Grand Paroisse/Fransa (nitrik asit ve amonyum nitrat tesisleri) Kaltenbach Thuring/Fransa (nitrat gübre tesisleri), GIAP-Didier (nitrat gübre tesisleri) Stamicarbon/İngiltere-Hollanda (üre), Norsk Hydro (bugün Yara)/Norveç (kompleks gübre tesisi), Linde/Almanya (hava ayrıştırma), Montedison/İtalya (melamin), v.s. bulunmaktadır.

Genel anlamda, AZOMUREŞ üretiminin büyük bir kısmı dünya piyasalarına ihraç edilmektedir, bu sayı bazı dönemlerde 60 ülkenin üzerine çıkabilmektedir, bu ülkeler arasında ABD, AB, diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye, Çin, Doğu Afrika, v.s. bulunmaktadır. Transammonia, Helm ve Ameropa gibi dünyanın lider gübre tüccarları ile yapılan işbirliğine ilave olarak AZOMUREŞ yönetiminin aynı zamanda ihracat için tahsis edilmiş miktarın tamamına mukabil satışı kolaylaştırmak adına dünyanın tüm tüketim merkezlerinde çok güçlü müşteri tabanı bulunmaktadır. Romanya’nın Transilvanya Bölgesi'ne ilave olarak AZOMUREŞ, oldukça yüksek gübre tüketim karakteristiği ile Orta/Doğu Avrupa Bölgesinin zirai merkezlerinde tüketilen gübrenin lider üreticilerinden biri olarak Doğru Macaristan pazarına zirai ürünlerin tedariğinde coğrafi açıdan oldukça avantajlıdır.

Nokta Yatırım Holding A.Ş. Azomures S.A. ‘daki hisselerini 2012 yılında devretmiştir.