İnşaat ve Emlak Yatırımları
Kimya
Azomures Romanya Cronus Chemicals LLC Amerika
Marina İşletmeciliği
Kimya / Cronus Chemicals LLC Amerika

Cronus Chemicals LLC yıllarını global gübre sektörüne dedike etmiş, yatırımcı ortaklar tarafından kurulmuştur.

Şirketin hedefi, yatırım bölgesi öncelikli olmak üzere, çiftçiler ve kooparatifler için uygun güvenilir hammadeyi sürekli teminini sağlamaktır.

Belirlenen strateji; direk yatırımcı katkısı ve dünyada kendini kanıtlamış bir EPC firması ile günlük 2.300 Metrik Ton susuz amonyak üretimini gerçekleştirebilecek kapasitede bir fabrika kurulumunu gerçekleştirmektir.

Yapılacak olan bu yatırımda 3 senelik inşaat dönemi içerisinde en yüksek faaliyetin olduğu dönemde 2.000 işçi sayısına ulaşılacak olup, tam zamanlı iş arkadaşlarımız da 200 kişiyi bulacaktır.

Bu yatırım, şirketimiz adına yurt dışında yapılan en büyük tek çatı altındaki yatırım olacaktır.